– Det komplette erfaring- og kunnskapsivået på LHL, skal først og fremst inspirere og hjelpe pasienter til et aktivt liv, fremhever Siri Skumlien, Sykehusdirektør ved LHL.

Av Marte Nordahl 

LHL sykehuset på Gardermoen som åpnet i februar i år, har allerede hatt lange tradisjoner med høyspesialiserte helsetjenester innen hjerte på Feiring, lunge på Glittre og ortopedi på Nimi.

Sykehusdirektør ved LHL, Siri Skumlien. Foto. Marte Nordahl

– Sykehuset består av mange nysgjerrige ansatte som deltar aktivt i forskning og utviklingsarbeid, med flere som er i gang med doktorgradsarbeider. Det brennende engasjementet bidrar til å styrke LHL med kunnskap og inspirasjon. Nærheten mellom avansert medisinsk behandling og de tverrfaglige rehabiliteringsmiljøene, gir oss den unike muligheten til å tenke helhetlig, forklarer Siri Skumlien, Sykehusdirektør ved LHL.

Kommunikasjonssjef Martin Steen var en av de tolv første ansatte på LHL, som fikk oppleve at sykehuset gradvis fylte seg opp av medisinsk personell, leger, sykepleiere og pasienter. Foto Marte Nordahl

Bedre samhandling

I en stor og offentlig sammenheng er LHL et lite sykehus, med korte avstander mellom ledelse, helsepersonell, kirurger, sykepleiere og kommunikasjon.

I følge Steen er det ekstra givende å jobbe som kommunikasjonssjef i en liten og fremoverlent organisasjon, som eies av pasientene, der det av hensyn til- og pasientene som legger føring for hvordan de skal jobbe.

– Hensikten med å flytte sammen, var å få til en mye bedre samhandling mellom pasienter, administrasjon, kommunikasjon, hjerte- og lungepersonell. Et lite byråkrati resulterer også i at man kan mobilisere seg raskere- og få gjennomslag på ideér, som gjør at man slipper å gå gjennom helsedirektorat- eller departement, forklarer Kommunikasjonssjef Martin Steen, som har jobbet i LHL i litt over et år, og er helt ny i rollen som kommunikasjonssjef.

Lys og stilfull innredning med store vinduer hever trivselen på LHL- sykehuset. Foto Marte Nordahl

Høy aktivitet

Kirurgene Robin Gaupset og Harpreet Dhindsa har travle dager, og trives godt sykehuset. I dag har de totalt fire fedmeoperasjoner som skal utføres. Foto Marte Nordahl

Skumlien forteller at de fleste er veldig fornøyd med resultatet av sykehuset, hvor mange av de ansatte har jobbet iherdig med å finne fram til de beste løsningene.

– Pasientene som har vært med på overflyttingen fra Glittre og Feiring har vært veldig tålmodige – da det er vanskelig å unngå litt rot når to sykehus flytter sammen. Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra pasientene nå, sier en fornøyd Skumlien.

– I dag er vi i gang med å operere, rehabilitere og følge opp pasienter. Det har vært utrolig givende å følge denne prosessen fra februar og fram til i dag, forklarer Steen.

Høy trivsel

Etter 25 år på Feiring- klinikken, begynner sykepleier Hilde Heggem å tilpasse seg på nye sykehuset. Heggem bor selv på Råholt, og tar som oftest direkte- buss som går fire ganger i timer. Foto Marte Nordahl

Etter 25 gode år som sykepleier på Feiring- klinikken, fikk sykepleier Hilde Heggem en litt tøff start bestående av mye arbeid på nye LHL, gjorde at det tok det litt tid før hun fant seg helt tilrette på det nye sykehuset.

– Nå trives jeg godt her med en trivelig pasientgruppe og mange av ansatte fra Feiring, sier Heggem, og skryter av det fine miljøet med flere nye ansikter.

– De som har vært på Feiring- klinikken tidligere, kan savne det lune og koselige som de hadde med utsikt ut mot Mjøsa. Alt i alt så er alle fornøyd med det nye sykehuset, fortsetter hun.

Tilrettelagt transport

– Mange var litt kritiske i starten til at man skulle plassere seg rett ved en stor flyplass. Tvert i mot får vi ros om hvor stille og fredelig vi har det her. Reiseruten er også godt tilrettelagt, forklarer Steen, som selv bor på Lørenskog.

Med gode avtaler på flytoget til og fra sykehuset, samt tilpassede bussruter fra områder rundt sykehuset, gjør det enkelt å kunne tilpasse seg reiseruten. Det blir også arrangert ekstra shuttlevirksomhet til og fra flyplassområdet, for de som benytter seg av flybuss- eller tog.

Tett på pasienter

LHL har lange tradisjoner med gode pasientopplevelser både på Glittre og Feiring. Steen forklarer at de arbeider tett på pasientene for at de skal føle seg ivaretatt.

– At vi nå har samlet alle enhetene, Glittre, Feiring og hovedkontoret under samme tak, gjør at vi har kommet tettere på den kliniske virksomheten i LHL enn vi noensinne har vært, forklarer han.

– I LHL opplever vi at innsatsen til hver enkelt er viktig, og jeg tror pasientene merker at de ansatte gjør sitt aller beste for dem. Teamene kjenner hverandre og jobber godt sammen. Vi forsøker å ha realistiske planer for dagen, slik at pasientene slipper å vente, forklarerer Skumlien.

Godt ivaretatt        

Kols pasient, Iver Henry Kvernes som har reist fra Jæren i Hå kommune, ser fram til et opphold på fire uker. Foto Marte Nordahl.

Iver Henry Kvernes er innlagt for kols, og veldig fornøyd med oppholdet så langt.

– Jeg ser fram til å få bedret livskvaliteten, og lære å komme i gang- og se ting på en annen måte, sier Kvernes fornøyd.

Laila Lorentsen har gode relasjoner til sykehuset, og ser fram til oppholdet på 28 dager. Foto Marte Nordahl

Laila Lorentsen er strålende fornøyd med den varme mottakelsen hun har fått fra sykehuspersonalet.

– Når jeg skal være her i 28 dager, er det veldig koselig å bli kjent igjen av ansatte. Alle er engler her, med et godt humør som smitter. Jeg har vært på Glittre to ganger, og det finnes ingen bedre plass å komme til. Håper jeg får like godt utbytte som sist, sier Laila Lorentsen, som synes det er vanskelig å beskrive hvor godt hun trives med ord.

Sterkere pasienter

Christian Løyning Olsen jobber som fysioterapaut trives i et topp moderne sykehuse, med fine og lyse lokaler og god luft. Foto Marte Nordahl

Christian Løyning Olsen jobber som fysioterapeut, og synes det er fint når pasientene kommer tilbake som kun besøkende. Selv om de alltids har mulighet til å søke seg inn på nytt ved behov.

– En viktig del av jobben som fysioterapeut er å tilrettelegge hverdagen for pasientene. Etter et fire ukers langt opphold, blir de både lettere til sinns og sterkere i kroppen. Jeg tror de både ser – og merker endringene på kroppen, forklarer han.

Energieffektivt og moderne

Aspelin Ramm er godt fornøyd med at LHL- bygget er et av Norges mest energieffektive sykehus. Med moderne og støyfrie lokaler, får pasientene nyte naturlige områder fra sykesengene, med et fly som letter og tar av i ny og ne.

Sverre Landmark, Direktør Samfunn og Plan i Aspelin Ramm. Foto Finn Ståle Felberg.

Prosjektet har flere nyvinnende løsninger på denne fronten, som Aspelin Ramm har blitt kreditert med støtte fra Enova, blant annet for å drive innovasjon innenfor sykehusbygging.

– Vi har et velfungerende team med dyktige og genuine folk fra alle kommunale instanser på administrativt og politisk nivå, som har resultert i et fantastisk godt prosjekt, forklarer Sverre Landmark, Direktør Samfunn og Plan i Aspelin Ramm.

Ligner et hotell

Bygningen har en materialbruk som de fleste fremhever som stedegen og vakker. Interiøret, spesielt i sentralhallen og resepsjonsområdet, ligner mer på et hotell enn på et sykehus.

Trond Erik Sveen Direktør Prosjekt og utbygging i Aspelin Ramm. Foto Finn Ståle Felberg.

– Fra alle pasientrommene kan man nyte den gode utsikten gjennom store vinduer, og med senger som vender ut med utsikt utover skogen, sier Trond Erik Sveen Direktør Prosjekt og utbygging i Aspelin Ramm.

– Bygningen er logisk innrettet, med korte avstander og begrenset arealbruk. Det har også vært viktig å unngå for mye ”spesialsøm”- bygningene skal være fleksible for å håndtere skiftende volum og formål, fortsetter han.

– LHL- sykehuset skal fungere alene, og sammen med Helsehuset. Det skal fungere i en helhet sammen med de andre byggene som er planlagt på området. Utforming og materialbruk sikrer dette, mener vi, forklarer Landmark.