Samferdselsministeren Ketil Solvik- Olsen og Avinors konsernsjef synes det var en stor opplevelse å fly med elflyet Alpha Electro G2. Flyvningen er starten på utviklingen av fremtidens luftfart, med mål om at Norge skal bli et elfly-land.

Mandag 18. juni 2018 var Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen pilot og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen passasjer under Norges første elektriske flyvning på Oslo lufthavn.

Konsernsjef Dag Falk- Petersen i Avinor ønsker å vise at det nå finnes elfly på markedet. Med oppdrag fra regjeringen skal Avinor utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart.

Stor markedsandel

Avinor har et ønske om at all innenriksluftfart i Norge skal være elektrifisert innen 2040, med et mål om at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel. Prosjektet støttes av regjeringen, der Widerøe, SAS, Norges Luftsportforbund og klimastiftelsen ZERO er prosjektpartnere.

– I forbindelse med denne første flygningen vil vi særlig takke Norsk luftsportsforbund, som har lagt inn en betydelig innsats og hatt en avgjørende rolle for å forberede flygningen, sier Falk-Petersen.

Bedrer miljø

Leder i Framtiden i våre hender viser stor begeistring over nyheten, da hyppig flygning med svært forurensende CO2- utslipp, vil kunne forsure og ødelegge verdens klima.

– Elfly bidrar til at de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart reduseres de neste tiårene. Siden driftskostnadene for elektriske motorer er betydelig lavere enn dagens, vil det også legge til rette for billigere flybilletter, fortsetter Falk-Petersen.

Dag Falk- Petersen fremhever at de vil bidra til at Norge blir et foregangsland innen elektrisk luftfart, på samme måte som landet har vært innen elektrifisering av bilparken.

Hybrid- og elfly

EU har satt som mål å redusere CO₂-utslippene fra europeisk luftfart med 75 prosent innen 2050. Det er ikke oppnåelig med dagens teknologi, men flere selskaper jobber for å få satt hybridfly og elfly inn i kommersiell luftfart så raskt som mulig.

E24 skriver at Gigantene Airbus, Siemens og Rolls-Royce lanserte i høst planer om å utvikle et hybridfly. Konvensjonelle passasjerfly har normalt fire drivstoffdrevne jetmotorer.

Norges første elfly

Avinor og Norges luftfartsforbund bestilte elflyet Alpha Electro G2 fra den slovanske flyfabrikken Pipistrel, og er norges første elfly som noensinne har lettet.

I følge Falk-Petersen som har prøvd flyet en gang tidligere i Italia, er det merkbart mindre støy på innsiden av flyet. Elflyet virker veldig pilotvennlig, samtidig som den er enkel å operere. Det er rett og slett mye mindre å passe på av motorinstrumenter og slikt.

Det norske kortbanenettet er meget ideelt for å teste ut de første komersielle elektriske flyene, som ventes å ha begrenset rekkevidde og kapasitet.

– Norge har hatt stor politisk vilje til å etablere rammevilkår som bidrar til elektrifisering, blant annet innen veitransport og ferger. Landets fornybare kraftproduksjon gjør også elektrifisering særlig attraktivt i et klimaperspektiv, påpeker Falk-Petersen.

 

Kilder: Avinor, NTB, E24, Framtiden i våre hender.