fredag 19. oktober 2018

-Andre regioner er misunnelig på Gardermoregionen.

-Romerike er heldig, vi har befolkningsvekst. Mange flytter hit på grunn av nærhet til landets største flyplass og Oslo. Det lover godt for fremtidig arbeidskraft og et ekspanderende næringsliv, sier varaordfører Lars Salvesen i Akershus Fylkeskommune.

Varaordføreren, som er aktuell som taler på Gardermokonferansen 1. november, er fornøyd over å kunne snakke om regionen både som innbygger og som en viktig politisk brikke i utviklingen. Selv bor han på Eidsvoll, en halvtime fra flyplassen med bil eller tog. Det største trykket i befolkningsveksten skjer nærmere Oslo Lufthavn (OSL).

-Akershus vokste med rundt 10.000 innbyggere i fjor. Den største veksten skjedde på Ullensaker og i Nannestad. Det er klart flyplassen er viktig, men det nye LHL-sykehuset på Gardermoen er også en spennende motor som viser at vi møter befolkningsveksten.

Av Hilde Christie Wright

 

Turbomotor

Det er ingen overdrivelse å si at flyplassen er den største turbomotoren for utviklingen i Norges raskest voksende region. Vertskommunene, Ullensaker og Nannestad, vokste med over 4 prosent i fjor, mens Oslo hadde vekst på 1 prosent. Tallet på pendlere fra Nannestad til Oslo har holdt seg stabilt til tross for flere innbyggere, noe som viser at flere bor og jobber på Romerike. I SSBs oversikt over yrkesgrupper i de to tidligere jordbrukskommunene skyter den gule søylen i været; den står for varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finans og eiendom. Til sammen jobber i dag over 13.000 innbyggere i Nannestad og Ullensaker innen disse sektorene, mens i underkant av 300 har holdt seg til jorda. Jessheim fikk bystatus for 6 år siden og er det nærmeste tettstedet til flyplassen, 9 km unna. Dette er en av de raskest voksende byene i Norge, som har tredoblet innbyggertallet siden 1990, og i dag har rundt 18.000 innbyggere.

Samhandling

-Vi ønsker å utvikle en ung, attraktiv region, hvor stadig flere vil jobbe og bo, der det er gode tettsteder å leve i, umiddelbar nærhet til natur og fine skimuligheter, kultur og utdanning. Vi vil tenke helhet; det skal være grønt, bærekraftig og moderne for å møte fremtiden. Vi ønsker oss kunnskapsbedrifter til regionen, og ser at Gardermoen som HUB har bruk for et spekter av mennesker med ulik kompetanse, fra høyt utdannede til ufaglærte bakkemannskap og ulike serviceytelser. Selv om vi går mot mer robotisering i samfunnet, er det fortsatt bruk for mye kundekontakt.

– hvilke utfordringer står regionen ovenfor?

-Det hadde vært lettere for Romerike å være en kommune. Her er det mange små kommuner som skal samhandle og trekke i samme retning.

Er det konkurranse om å få sin del av kaka?

-Ja, det er et element, men det er viktig å ha helhetsperspektiv og tenke at «det som er godt for naboen, er godt for min kommune». En annen ting er at OSL har statlig eier. Det er en nasjonal utfordring at stat og region bør bli bedre på samarbeid.

 

Førerløs fremtid

Samferdsel er den største miljøutfordringen i regionen. Salvesen forteller at de ønsker seg et nytt shuttlebuss-system som fungerer mer helhetlig. I dag er det billigere å reise med tog over lange strekninger enn det er å ta bussen noen få holdeplasser enkelte steder. Det er også et mål å få ned privatbilismen til Gardermoen. – Det er gratis å slippe av noen på flyplassen i 7 min, men så koster det 70 kr for parkering i 20 min. – Det er et sterkt signal om å reise kollektivt, for det er mye penger, sier politikeren.

Flytrafikken på OSL er like stor som på Heathrow, men flymaskinene her er langt mindre og distansene er kortere. Varaordføreren forteller at Avinor er i gang med satsning på el-fly for å møte fremtidens krav til miljøvennlig transport. Og Ruter har pilotprosjekter for førerløse busser på Fornebu og i Lørenskog.

Team Romerike

-Hva er din rolle som politiker og varaordfører i utviklingen av regionen?

-Jeg vil legge forholdene til rette for god utdanning, som videregående skole, og sørge for godt samarbeid med næringslivet. Vi må se på muligheter. Jeg synes ikke man kan vedta arbeidsplasser, men vi kan tilrettelegge for det. Dette er en region med småbedrifter, og det må vi ha fokus på. Vi er «team Romerike» som skal jobbe sammen. Jeg tror ikke på revolusjon, men små skritt som tas i samspill. Som Fylkeskommune ønsker vi å være attraktive for næringslivet og innby til dans sammen med kommunen.

-Hvor viktig er det med en konferanse som Gardermokonferansen?

-Konferansen er en viktig møteplass, den samler oss som et team. Vi kan godt sitte og lese dokumenter hver for oss, men det gir mer energi og utveksling av kunnskap å møtes i fellesskap. Romerike er et kjempespennende område, jeg er stolt av å være ambassadør for denne regionen, avslutter Salvesen.

Hør han orientere om forhold som bedriften din har nytte av å høre om på Gardermokonferansen 1. november.

Gardermokonferansen 2018

Innovasjon Gardermoen inviterer til Gardermokonferansen 1. November 2018

Thon Congress Gardermoen
Balder Allé 2, Gardermoen

Deltageravgift
Hele dagen 08.00–15.30
Medlemmer: Kr 2.050,-
Ikke-medlemmer: Kr 2.950,-

Husk påmeldingsfristen onsdag 24. oktober! Påmeldingen er bindende.

annonsør

-Andre regioner er misunnelig på Gardermoregionen.

Varaordføreren, som er aktuell som taler på Gardermokonferansen 1. november, er fornøyd over å kunne snakke om regionen både som innbygger og som en...
annonsør

Gardermokonferansen 2018 – Dagens dilemma

Rammebetingelsene for norske bedrifter endrer seg stadig raskere, og alle ledere vet at de må tilpasse seg nye krav. Men dilemmaet for mange er; hva...
annonsør

Oslo Airport City – Vi har visjoner og tør å tenke...

Det er på tide at Oslo følger trenden i Europa og resten av verden, mener byutvikler Thoeneie, som var en av hjernene bak utbyggingen...
annonsør

I symbiose med Gardermoregionen

- Vi forsøker å balansere vårt samfunnsoppdrag som hele Norges hovedflyplass med det å ta hensyn til naboene, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas på Avinor...

Generelle konkurransevilkår for Gardermoen.no

Generelt

Ansvarlig for konkurransen er Gardermoen.no AS, Vilbergvegen 105, 2060 Gardermoen (”GNO”).
Disse vilkårene brukes når du deltar i en konkurranse ordnet av GNO og som henviser til disse konkurransevilkårene (”Konkurranse”/”Konkurransen”).
Disse generelle konkurransevilkårene utgjør sammen med de spesifike konkurransevilkårene, som GNO annonserer for hver konkurranse, GNO personvern- og brukervilkår, vilkårene for Konkurransen (”Konkurransevilkårene”).

Når du melder deg på en Konkurranse skal du også følge de spesifikke regler som gjelder for Konkurransen.
Dersom de spesifikke konkurransevilkårene som gjelder for en Konkurranse, står i konflikt med de generelle konkurransevilkårene, GNO’s personvern- og/eller brukervilkår skal de spesifikke konkurransevilkårene ha fortrinnsrett.
Gjennom å delta i Konkurransen garanterer du at du oppfyller Konkurransevilkårene. GNO beholder retten til å diskvalifisere deltakere og/eller bidrag som ikke oppfyller Konkurransevilkårene.

Personopplysninger

Ved deltagelse i konkurranser på gardermoen.no gir du samtidig samtykke til at vi registrerer ditt navn og din e-post adresse.
Opplysningene som er gitt i forbindelse med konkurransen vil bli brukt ved utsendelse av vårt newsletter som inneholder informasjon om resultater og nye konkurranser.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og avslutte markedsføringen ved å kontakte oss eller klikke «avmeld» lenken i e-posten du mottar.

Konkurransen

Konkurransens oppbygging og vilkårene for å vinne fremgår av de spesifikke konkurransevilkårene.
Du kan bare delta en gang og ingen person kan vinne mer enn en premie.

Vinnere kåres av en jury bestående av representanter fra GNO’s markedføringsavdeling. Juryens avgjørelse kan ikke overklages og juryen trenger ikke motivere sin avgjørelse.
Vinnerne vil bli kontaktet via telefon, brev, e-post og/eller annonseres på en slik nettside hvor Konkurransens spesifikke konkurransevilkår er angitt hvis ikke annet fremgår av de spesifikke konkurransevilkår.

GNO kommer til å kontakte vinneren/vinnerne under 5 arbeidsdager fra trekning. Dersom vinneren ikke nås innen rimelig tid, har GNO rett til å kåre en ny vinner i Konkurransen.
Etter at kontakt med vinner er oppnådd, vil vinneren utropes på denne siden, samt på vår facebook-side www.facebook.no/gardermoen.no

Premier

Konkurransens premierfremgår i de spesifikke konkurransevilkårene.
Vinneren har ikke rett til å bytte ut premien mot kontanter, mot andre varer eller å angi en annen person som mottaker av vinst.
GNO har rett til å bytte ut en premie mot en annen premie med tilsvarende verdi.  Det kan stilles vilkår av produsent og/eller leverandør ved utlevering av premie.
Eventuell skatt på premien betales av vinneren.

Hvem kan delta

For å ha rett til å delta i Konkurransen gjelder de annonserte spesifikke konkurransevilkårene for den respektive Konkurranse.
Konkurransene er ikke åpne for ansatte i GNO,  GNO’s kunder, samarbeidspartnere eller forhandlere eller deres nærmeste familiemedlemmer eller for ansatte på bedrifter som er delaktige i arrangering av Konkurransen.
GNO har rett til å ikke dele ut en premie (og velge en annen vinner) dersom GNO får kjennskap om eller på sannsynlige grunner anser at en vinner ikke er kvalifisert til å delta i Konkurransen.