fredag 19. oktober 2018

Gardermokonferansen 2018 – Dagens dilemma

Rammebetingelsene for norske bedrifter endrer seg stadig raskere, og alle ledere vet at de må tilpasse seg nye krav. Men dilemmaet for mange er; hva skal jeg gjøre, og når?

Årets Gardermokonferanse setter fokus på rammebetingelsene som er lagt i vår region, viktige endringsprosesser som er i gang, og mulighetene for å få hjelp og finansiell støtte til omstillingstiltak i egen bedrift. Vi vil også vise eksempel på en bedrift som har tatt grep, og hvilke resultater det har gitt.

Og ikke minst vil vi se på utviklingen og fremtidsscenarier for Norges raskest voksende region, og hvordan sentrale aktører vil arbeide for å sikre videre vekst og utvikling i regionen!

La ikke denne sjansen til å få oppdatert kunnskap om regionale planer og muligheter gå fra deg – meld deg på årets Gardermokonferanse i dag!

Program

09.00 – 09.05 Velkommen!
Daglig leder Steinar Kristensen, Innovasjon Gardermoen og konferansier Petter Skotland, daglig leder Ungt Entreprenørskap Akershus

09.05 – 09.40 Regionale rammebetingelser – samferdsel, energi og miljø, næringsutvikling
Varaordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune

09.40 – 10.15 Energiforsyning i Norge – trender/miljøfokus og tilskuddsordninger for omstilling i næringslivet
Eiliv Flakne, Enova SF

10.15 – 10.45
Sol som energikilde i fremtiden – status/muligheter for næringslivet
Daglig leder Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen

10.45 – 11.30 PAUSE

11.30 – 12.00 Omstillingsmotorene i norsk næringsliv – hva tilbyr de, og hvordan kan du som næringsdrivende få hjelp fra dem?
Prosjektleder Jon Sandvik, Omstillingsmotoren Sintef Raufoss Manufacturing AS

12.00 – 12.30 Omstillingsmotorene i skolen – hvordan kan næringslivet bidra for å skape en mer innovativ Gardermoregion?
Daglig leder Petter Skotland, Ungt Entreprenørskap Akershus

12.30 – 13.00 ”Hvis bedre er mulig, er ikke bra godt nok” – suksessoppskrift for utkantbedrift
Eier og daglig leder Per Otto Sletten, Flisa Trykkeri AS

13.00 – 14.00 LUNSJ

14.00 – 14.30 Utviklingen i Norges raskest voksende region – de største «driverne»/nøkkeltall. Hva er de viktigste forutsetningene for videre vekst – fremtidsscenarier?
Ansvarlig redaktør Magne Storedal, Romerikes Blad

14.30 – 15.00 Status og planer for videreutvikling av Norges hovedflyplass på Gardermoen
Adm direktør Øyvind Hasaas, OSL/Avinor

15.00 – 15.30 Status/planer og visjoner for fremtidig utvikling av Norges største næringspark!
Direktør Thor Thoeneie, Vedal AS /Næringsforeningen i Gardermoen Næringspark.

15.30 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

La ikke denne sjansen til å få oppdatert kunnskap om regionale planer og  muligheter gå fra deg – meld deg på årets Gardermokonferanse i dag! 

Velkommen!

 

Gardermokonferansen 2018

Innovasjon Gardermoen inviterer til Gardermokonferansen 1. November 2018

Thon Congress Gardermoen
Balder Allé 2, Gardermoen

Deltageravgift
Hele dagen 08.00–15.30
Medlemmer: Kr 2.050,-
Ikke-medlemmer: Kr 2.950,-

Husk påmeldingsfristen onsdag 24. oktober! Påmeldingen er bindende.

annonsør

-Andre regioner er misunnelig på Gardermoregionen.

Varaordføreren, som er aktuell som taler på Gardermokonferansen 1. november, er fornøyd over å kunne snakke om regionen både som innbygger og som en...
annonsør

Gardermokonferansen 2018 – Dagens dilemma

Rammebetingelsene for norske bedrifter endrer seg stadig raskere, og alle ledere vet at de må tilpasse seg nye krav. Men dilemmaet for mange er; hva...
annonsør

Oslo Airport City – Vi har visjoner og tør å tenke...

Det er på tide at Oslo følger trenden i Europa og resten av verden, mener byutvikler Thoeneie, som var en av hjernene bak utbyggingen...
annonsør

I symbiose med Gardermoregionen

- Vi forsøker å balansere vårt samfunnsoppdrag som hele Norges hovedflyplass med det å ta hensyn til naboene, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas på Avinor...

Generelle konkurransevilkår for Gardermoen.no

Generelt

Ansvarlig for konkurransen er Gardermoen.no AS, Vilbergvegen 105, 2060 Gardermoen (”GNO”).
Disse vilkårene brukes når du deltar i en konkurranse ordnet av GNO og som henviser til disse konkurransevilkårene (”Konkurranse”/”Konkurransen”).
Disse generelle konkurransevilkårene utgjør sammen med de spesifike konkurransevilkårene, som GNO annonserer for hver konkurranse, GNO personvern- og brukervilkår, vilkårene for Konkurransen (”Konkurransevilkårene”).

Når du melder deg på en Konkurranse skal du også følge de spesifikke regler som gjelder for Konkurransen.
Dersom de spesifikke konkurransevilkårene som gjelder for en Konkurranse, står i konflikt med de generelle konkurransevilkårene, GNO’s personvern- og/eller brukervilkår skal de spesifikke konkurransevilkårene ha fortrinnsrett.
Gjennom å delta i Konkurransen garanterer du at du oppfyller Konkurransevilkårene. GNO beholder retten til å diskvalifisere deltakere og/eller bidrag som ikke oppfyller Konkurransevilkårene.

Personopplysninger

Ved deltagelse i konkurranser på gardermoen.no gir du samtidig samtykke til at vi registrerer ditt navn og din e-post adresse.
Opplysningene som er gitt i forbindelse med konkurransen vil bli brukt ved utsendelse av vårt newsletter som inneholder informasjon om resultater og nye konkurranser.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og avslutte markedsføringen ved å kontakte oss eller klikke «avmeld» lenken i e-posten du mottar.

Konkurransen

Konkurransens oppbygging og vilkårene for å vinne fremgår av de spesifikke konkurransevilkårene.
Du kan bare delta en gang og ingen person kan vinne mer enn en premie.

Vinnere kåres av en jury bestående av representanter fra GNO’s markedføringsavdeling. Juryens avgjørelse kan ikke overklages og juryen trenger ikke motivere sin avgjørelse.
Vinnerne vil bli kontaktet via telefon, brev, e-post og/eller annonseres på en slik nettside hvor Konkurransens spesifikke konkurransevilkår er angitt hvis ikke annet fremgår av de spesifikke konkurransevilkår.

GNO kommer til å kontakte vinneren/vinnerne under 5 arbeidsdager fra trekning. Dersom vinneren ikke nås innen rimelig tid, har GNO rett til å kåre en ny vinner i Konkurransen.
Etter at kontakt med vinner er oppnådd, vil vinneren utropes på denne siden, samt på vår facebook-side www.facebook.no/gardermoen.no

Premier

Konkurransens premierfremgår i de spesifikke konkurransevilkårene.
Vinneren har ikke rett til å bytte ut premien mot kontanter, mot andre varer eller å angi en annen person som mottaker av vinst.
GNO har rett til å bytte ut en premie mot en annen premie med tilsvarende verdi.  Det kan stilles vilkår av produsent og/eller leverandør ved utlevering av premie.
Eventuell skatt på premien betales av vinneren.

Hvem kan delta

For å ha rett til å delta i Konkurransen gjelder de annonserte spesifikke konkurransevilkårene for den respektive Konkurranse.
Konkurransene er ikke åpne for ansatte i GNO,  GNO’s kunder, samarbeidspartnere eller forhandlere eller deres nærmeste familiemedlemmer eller for ansatte på bedrifter som er delaktige i arrangering av Konkurransen.
GNO har rett til å ikke dele ut en premie (og velge en annen vinner) dersom GNO får kjennskap om eller på sannsynlige grunner anser at en vinner ikke er kvalifisert til å delta i Konkurransen.