Med et mål om å bygge 500 nye boliger i året, er Jessheim et av de stedene som vokser mest i Norge. Ullensaker Kommune er i ferd med å sette kvalitet på dagsorden, og ønsker at kommende utviklingsprosjekter skal bidra til å løfte byen inn i fremtiden.

Av Marte Nordahl

 

Det skjer mye spennende på og rundt Jessheim om dagen, med en rekke nye og interessante boligprosjekter som er under utvikling og som forventes ferdigstilt i framtiden.

blank
Plan og Næringssjef i Ullensaker Kommune, Åge Vebostad. Foto Marte Nordahl.

– Målet vårt er å bygge 500 boliger i året, for å klare å holde tritt med den framtidige veksten av innbyggere, sier Plan og Næringssjef i Ullensaker Kommune, Åge Vebostad.

Stor vekst

– Jessheim er i støpeskjeen om dagen. For ikke så lenge siden var vi bare litt over halvparten så store, på ti tusen innbyggere. I dag er vi 18 000 innbyggere, og forventer en økning opp mot 30 000 ved inngangen av 2030, sier Vebostad.

Med en stor oppsving av innbyggere, er Jessheim en av de byene i Norge som det bygges mest. Hvert år forventes det en økning av 1000- 1500 innbyggere, hvor 75 % av veksten vil komme rundt Jessheim, 10 % på Kløfta og resten spredt i områdene rundt.

Byutviklingsprosjekter

Ullensaker Kommune er godt i gang med noen spennende byutviklingsprosjekter, hvor de arbeider med å sette kvalitet på dagsorden. Målet er å utvikle gode og trivelige byrom og tilrettelegge for gåing og sykling.

blank
Framtidig bilde over Gystadmarka i fugleperspektiv. På Gystadmarka forventes det et helt nytt område med attraktive boliger og nærmiljøkvaliteter for folk som blant annet ønsker å jobbe i næringsparken. Foto Ullensaker Kommune.

– Vi arbeider også med å utvikle en egen bydel på Gystadmarka, som vi antar skal huse en 20 000 nye innbyggere. I tillegg har vi planer om å bygge ut Jessheim Sør- Øst, en ny og mindre bydel på mellom 4- 5000 tusen innbyggere, opplyser han.

Gardermoen Næringspark

blank
I Gardermoen Næringspark forventes det 10- 20 000 nye arbeidsplasser i framtiden. Foto Ullensaker Kommune.

–Gardermoen er et prioritert veksområde fra nasjonalt og regionalt hold, og vi er nå i ferd med å utvikle et stort bo- og arbeidsmarkedskonsept, som inneholder en av Norges største næringsparker på Gardermoen. Her ser vi for oss at det vil komme 10- 20 000 nye arbeidsplasser her i framtiden, opplyser Vebostad.

–På Gystadmarka forventes det et helt nytt område med attraktive boliger og nærmiljøkvaliteter for folk som blant annet ønsker å jobbe i næringsparken, med mulighet for å gå eller sykle til jobb, sier han.

Bærekraftig utvikling

blank
– Det skal være enkelt for folk å bosette seg på Jessheim og velge miljøvennlige alternativer. De skal i størst mulig grad kunne gå, sykle eller ta kollektiv til jobb, sier Åge Vebostad. Foto Ullensaker Kommune.

Ullensaker Kommune jobber for å få bilene bort fra overflaten og under bakken, slik at det frigjøres plass til å skape gode byrom for økt trivsel.

– Sammen med Sandvika, Ski og Lillestrøm, er vi defintert som regional by i regional plan for areal og transport. Vi konkurerer med andre regionale byer om attraktive virksomheter og innbyggere, og vi jobber hardt for å gjøre oss så tiltrekkende som mulig, sier Vebostad.

– For den framtidig byutviklingen er det viktig å tenke bærekraftig. Det skal være enkelt for folk å bosette seg på Jessheim og velge miljøvennlige alternativer. De skal i størst mulig grad kunne gå, sykle eller ta kollektiv til jobb, sier han.

– Det skal også bli trivelig å bo og oppholde seg i sentrum. Med den splitter nye rådhusplassen som åpnes i 2022, vil et stort og grått område forvandles til et innbydende og spennende sted tilrettelagt for aktivitet og samvær, legger han til.

blank
Nye Rådhusplassen åpnes i 2022. Et stort og grått område forvandles til et innbydende og spennende sted. Foto Emil Kjos Sollie og fotogruppa.

 Kvalitet

– Med mange nye prosjekter på gang, er det viktig at vi setter krav for å oppnå det vi mener er av god kvalitet. Nye utviklingsprosjekter skal tilføre noe positivt- og heve opplevelsen av stedet, slik at boligene gir mest mulig tilbake til lokalsamfunnet, forklarer Vebostad.

– Hvorvidt prosjektene vil løfte Jessheim, kommer helt an på hvor dyktige vi er, og i hvilken grad vi lykkes med samspillet mellom utbyggerne.

Et av de større prosjektene befinner seg rett på andre siden av Jernbanen. Gotaasalleen er også et stort og spennende prosjekt som er på vei.

blank
Townhouse- prosjektet på Jessheim Hageby på Romsås. Foto Marte Nordahl

– Townhouse- prosjektet på Jessheim Hageby på Romsås er også et interessant prosjekt spm reflekterer mye av det vi tenker på som viktige elementer for å oppnå god kvalitet, med variasjoner av fargesammensetninger, materialvalg og høyder – og med parkering under bakken, sier han.

blank
Townhouse- prosjektet på Jessheim Hageby på Romsås.Foto Marte Nordahl

Ivaretar byens identitet

Ullensaker Kommune jobber også med å lage et bykonsept, der vi ønsker å spore framtidig identitet for byen.

– Det er flere bygninger på Jessheim som er en del av byens identitet og kultur, og som er viktig å ta vare på, sier Vebostad.

blank
Det grå administrasjonsbygning bevares i byggeprosjektet, som en del av Ullensaker Kommune sin identitet. Foto Marte Nordahl

– Bygningene som blir ivaretatt er blant annet bygningen på den andre siden av jernbanen, med et gammelt pakkhus og en administrasjonsbygning som er tilknyttet det. I tillegg har vi noe som kalles bevaringstriangelet ved siden av Storgata, opplyser han.

blank
Gammelt pakkhus bevares, samt en administrasjonsbygning som er tilknyttet det. Foto Ullensaker Kommune.

Stort omland

Ullensaker er allerede en av Norges mest attraktive kommuner på mange måter, også for nye barnefamilier som flykter fra de økende prisene i Oslo.

– For folk som ønsker å bo og jobbe her, har vi flotte boligområder å tilby. Vi har næringsarealer i Næringsparken, som er Norges mest sentrale, sier han.

Jessheim by har forøvrig et særegent og flott omland og et fantastisk handels- og kulturtilbud. Kulturtilbudet er enestående med en stor bredde, med store oppsetninger og arrangementer som trekker fulle hus.

– På Jessheim har du alt du trenger lett tilgjengelig, med fantastiske kulturlandskap- og minner, med eldgamle gravhauger og kulturstier. Her har du kort vei til Nordbytjernet med badedam, treningspark og flotte turstier, sier Vebostad fornøyd.