Buss og Tog Nordlisbrua – OSL Gardermoen

Rutetider til og fra Gardermoen. Buss, flybuss, tog og flytog – rutetider finner du her 🙂

Hvor vil du reise?

Til
Hvor vil du reise?
OSL Gardermoen
Dato:
Tidspunkt:

Søker etter reiser...
 

Tirsdag 25.02.2020

07:20 - 08:411 t 21 m
Buss446
07:20
08:04
Buss420
08:09
08:38
[Ruter]
07:2032 km
 buss 446  til Orrhanevegen   [Ruter] 
[Ruter]
08:048 m
 gå til Orrhanevegen  
[Ruter]
08:0914 km
 buss 420  til Oslo lufthavn   [Ruter] 
[Ruter]
08:38216 m
 gå til målet  
07:20 - 08:1555 m
Buss446
07:20
08:13
[Ruter]
07:2038 km
 buss 446  til Oslo lufthavn   [Ruter] 
[Ruter]
08:13200 m
 gå til målet  
08:00 - 10:442 tr 44 m
Buss446
08:00
08:07
Buss447
09:25
10:00
TogL12
10:30
10:41
[Ruter]
08:005 km
 buss 446  til Hurdal torg vest   [Ruter] 
[Ruter]
08:07146 m
 gå til Hurdal torg øst  
[Ruter]
09:2527 km
 buss 447  til Eidsvoll stasjon   [Ruter] 
[Ruter]
10:0076 m
 gå til Eidsvoll stasjon  
[Vy]
10:3018 km
 tog L12  til Oslo lufthavn stasjon   [Vy] 
[Vy]
10:41261 m
 gå til målet  
09:10 - 10:141 t 4 m
Buss447
09:10
Buss445
09:36
09:58
TogR11
10:06
10:11
[Ruter]
09:105 km
 buss 447  til Hurdal torg øst   [Ruter] 
[Ruter]
09:3619 km
 buss 445  til Eidsvoll Verk stasjon   [Ruter] 
[Ruter]
09:58102 m
 gå til Eidsvoll Verk stasjon  
[Vy]
10:0611 km
 tog R11  til Oslo lufthavn stasjon   [Vy] 
[Vy]
10:11261 m
 gå til målet  
13:26 - 16:142 tr 48 m
13:26
Buss446
14:32
14:33
Buss445
15:36
15:58
TogR11
16:06
16:11
[Vy]
13:265 km
 gå til Hurdal torg vest  
[Ruter]
14:32763 m
 buss 446  til Hurdal kro   [Ruter] 
[Ruter]
14:33908 m
 gå til Hurdal torg øst  
[Ruter]
15:3619 km
 buss 445  til Eidsvoll Verk stasjon   [Ruter] 
[Ruter]
15:58102 m
 gå til Eidsvoll Verk stasjon  
[Vy]
16:0611 km
 tog R11  til Oslo lufthavn stasjon   [Vy] 
[Vy]
16:11261 m
 gå til målet