Tog L12: L12 til/fra OSL Gardermoen - (Vy) – til/fra OSL Gardermoen

Gardermoen reisetider meny icons

L12 - L12

Vy

Drammen -Eidsvoll - (11 stopp)

Eidsvoll -Kongsberg - (18 stopp)

Eidsvoll Verk -Kongsberg - (17 stopp)

Eidsvoll stasjon-Skøyen - (7 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll - (18 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll Verk - (17 stopp)

Drammen -Eidsvoll via Lillestrøm - (11 stopp)

Drammen -Eidsvoll via Nationaltheatret - (11 stopp)

Drammen -Eidsvoll via Oslo S - (11 stopp)

Eidsvoll -Drammen via Nationaltheatret - (11 stopp)

Eidsvoll -Kongsberg via Nationaltheatret - (18 stopp)

Eidsvoll -Kongsberg via Vestfossen - (18 stopp)

Eidsvoll Verk -Kongsberg via Nationaltheatret - (17 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll via Drammen - (18 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll via Hokksund - (18 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll via Oslo S - (18 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll Verk via Drammen - (17 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll Verk via Lillestrøm - (17 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll Verk via Nationaltheatret - (17 stopp)

Kongsberg -Eidsvoll Verk via Oslo S - (17 stopp)

Skøyen -Eidsvoll via Oslo S - (7 stopp)

Lukk kartet