Denne siden er en del av vår informasjon om personvern, og beskriver de skjemaer du finner på Gardermoen.no, hvilket formål skjemaet har, og hvor/hvordan dataene behandles

Konkurranser/Quiz:

Hvor:
Diverse sider. Aktive quizzer finnes her;
https://www.gardermoen.no/konkurranse/
Formål:
For å kunne kontakte en vinner trenger vi de nødvendige opplysningene oppført i skjemaet.
Hvor lagres data:
www.gardermoen.no og mailchimp (leverandør av nyhetsbrev-utsendelser).
Personopplysninger:
Fornavn, etternavn, epost, telefonnummer.

Forespørsel om konferanse

Hvor:
https://www.gardermoen.no/kurs-og-konferanse/
Formål:
Innhenting av data for å kunne gi tilbud om arrangement som kurs, konferanse og møter.
Hvor lagres data:
www.gardermoen.no
Personopplysninger:
Fornavn, etternavn, epost, telefonnummer.