English version follows after the Norwegian version
PLEASE scroll down to read this text in English)

NB! Gardermoen.no er en reiseportal, og er ikke direkte relatert til hovedflyplassen.
Vi har allikevel samlet noen nyttige lenker for deg som sender flyplass-relaterte henvendelser til oss.

Flyselskapene

De fleste spørsmål som har med endring av billetter og innsjekking av bagasje tas direkte med flyselskapene.

Du kan også ringe passasjerservice på tlf 06400 eller kontakt Avinor her.
Vår oversikt over flyselskapene, med informasjonssider og videre lenker finner du her;
https://www.gardermoen.no/flyselskapene

Sikkerhetskontrollen

Her finner du vår side med informasjon om sikkerhetskontrollen

For mer informasjon, anbefaler vi at du kontakter flyselskapet eller flyplassen (se over for mer info).

Gjenglemt bagasje, hittegods

Hittegodsavdelingen på OSL Gardermoen finner du i avgangshallen ved innsjekkingsområde 1.
Hittegods bruker MissingX for å registrere alle gjenstander som er savnet og funnet.
Her kan du søke eller registrere gjenstand

TaxFree

Vi har vår egen informasjonsside om TaxFree
Den finner du her;
https://www.gardermoen.no/taxfree/

TaxFree på OSL Gardermoen driftes av Heinemann DutyFree
Taxfree har fått sin egen side: https://tax-free.no

Shuttlebussen

Nettbuss sine sider:

Her finner du vår informasjon om shuttlebussene;

Taxi

Trenger du taxi til/fra Gardermoen?
Vi har en egen informasjonsside om det.
https://www.gardermoen.no/no/flyplassen/taxi/

Parkering

For informasjon om parkering på Gardermoen, se denne siden; https://www.gardermoen.no/no/flyplassen/parkering/

Flyplassens hjemmeside

Oslo Lufthavn Gardermoen driftes av Avinor.
Flyplassens hjemmeside finner du her:  www.osl.no
Avinors hjemmeside finner du her:  www.avinor.no

ENGLISH

Gardermoen.no is a travel portal, not directly related to the airport.

Here you will find some links regarding airport-related questions.

Airlines

Most questions related to tickets and check-in is handled by the airlines.

You can also call passenger service on 06400, or contact Avinor here.

Our page with links to more info (in Norwegian) for each airline is found here:
https://www.gardermoen.no/flyselskapene/

Security control

We have a page about the security control (in Norwegian)
Click here for our page about the security control

For more information, we advice you to contact the airline or the airport (see below for more info).

Lost baggage

The lost and found department at OSL Gardermoen is run by AB Solutions.

The lost and found department is found near check-in area 1.

MissingX  is used to register all items lost and found
Register lost and found items here

Duty-Free

Our DutyFree-page is found here (in Norwegian)

https://www.gardermoen.no/taxfree/

 

DutyFree at OSL Gardermoen is run by Heinemann DutyFree.
Their information page is found here:
https://tax-free.no

Shuttlebus

Several shuttle buses run between the local hotels and the airport.

Buses are run by Nettbuss.no

Schedule and info in Norwegian is found here (a Google translate link is found on top of the page) http://www.nettbuss.no/rutetilbud/flybuss/shuttle-gardermoen-osl

Taxi

Do you need a taxi from/to Gardermoen?

Our page (in Norwegian) with info on local taxi-companies is found here; https://www.gardermoen.no/no/flyplassen/taxi/

Parking

Our page (in Norwegian) on parking is found here; https://www.gardermoen.no/no/flyplassen/parkering/

The airports home page

Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) is run by Avinor.

The airports homepage is here:  www.osl.no
Avinors homepage is here:  www.avinor.no