Follo Taxi

Follo taxi har faste priser for persontransport til/fra alle holdeplasser i Follos områder når turen går til eller fra Gardermoen.

Det tilkommer 100 kr for hver ekstra hente- eller leveringsadresse innen samme kommune.

Hente- eller leveringsadresser i ulike kommuner  vil vi kunne avtale en fastpris på, beregnet ut fra ekstra kjørte kilometer.

Ventetid over 10 minutter blir beregnet etter gjeldende tidstakst.

Ring 064 85 for bestilling.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Se også