Follo Taxi

Follo taxi har faste priser for persontransport til/fra alle holdeplasser i Follos områder når turen går til eller fra Gardermoen.

Det tilkommer 100 kr for hver ekstra hente- eller leveringsadresse innen samme kommune.

Hente- eller leveringsadresser i ulike kommuner  vil vi kunne avtale en fastpris på, beregnet ut fra ekstra kjørte kilometer.

Ventetid over 10 minutter blir beregnet etter gjeldende tidstakst.

Ring 064 85 for bestilling.