I perioder med uro er det lurt å sjekke UD sine sider med reiseinformasjon.

På UD sine sider kan du velge land, lese generelle reiseråd og få informasjon om bistand og tjenester til norske borgere.

UD sin side finner du her!

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/