Regler for kvoter

Kvoter Norge

Du sparer gjerne mye penger ved å handle utenlands og på taxfree. Før man begynner å handle til den store gullmedalje, kan det være lurt å sette seg inn i regler for kvoter.

Regler for fritak fra toll og avgifter er strenge. Har du reist fra Norge og vært utenlands i minst 24 timer, kan du ta med deg en mengde varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt.

For opphold ute av Norge i mindre enn 24 timer, halveres kvoten, og du kan ta med deg varer til en verdi av NOK 3000 toll- og avgiftsfritt. For å kunne ta med deg alkohol eller tobakksvarer, må du dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS- land.

Aldersgrenser

For barn under 12 år er det kun lov til å ha med mineralvann, sjokolade- og sukkervarer toll- og avgiftsfritt.

Det er 18 års aldersgrense for kjøp og innføring av alkoholholdige drikkevarer. For alkohol over 22 % er det aldersgrense 20 år.

Tobakksvarer har en aldersgrense på 18 år.

Alkoholholdige drikkevarer

Handler du inn alkoholholdige drikkevarer for verdigrensen på NOK 6000/ 3000 kan du ta med deg brennevin/ likør o.l. over 22 % til og med 60 %, 1 liter vin o.l. mellom 4,7 % og 22 %, 1,5 liter øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. over 2,5 desiliter til og med 4,7 % 2 liter.

Brennevinskvoten kan heller tilsvare 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter.

Eksempler på lovlige kombinasjoner:

1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl
3 liter vin + 2 liter øl
5 liter øl

Tobakk

Du kan ta med 200 sigaretter eller 250 gram av andre tobakksvarer, samt 200 blad sigarettpapir.

For mer informasjon les mer på toll.no.

I tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten, kan du fortolle store mengder med alkoholholdige varer, tobakk og snus. Les mer om forenklet fortolling her.

 

Kilder: Toll.no, Tax-free.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Se også