Air Norway

Air Norway var et virtuelt norsk flyselskap. Selskapet var et samarbeidsprosjekt mellom Ørland kommune og det danske flyselskapet North Flying. Selskapet hadde ikke egne tillatelser til å drive flyselskap, men på samme måte som Color Air gjorde, kjøpte det tjenesten fra et godkjent flyselskap. Air Norway var dermed ikke et flyselskap, men solgte billetter til flyginger som skjedde under det danske flyselskapet North Flying A/S sin AOC (Air Operator Certificate).

Rutenettet besto av destinasjonene ØrlandFagernesOslo og Ålborg. På Ørland–Oslo–Ørland-strekningen er Luftforsvaret den største kunden, med reisende til og fra Ørland hovedflystasjon. Strekningen Fagernes-Oslo var en anbudsrute som Air Norway drev for Samferdselsdepartementet.

Kilde: Wikipedia