Trenger du nødpass?

Nødpass

Har du pakket og er klar for reise, uten å ha et gyldig pass i orden? Da kan et nødpass være redningen for utenlandsreisen.

Siden det ofte tar tid å vente på et ordinært pass, kan nødpass- også kalt imidlertidig pass være et veldig fint alternativ. Nødpasset er oransje og håndskrevet.

Du kan primært søke om nødpass hos ditt lokale politi. Det lønner seg å være tidlig ute, da det ikke er mulig å varsle eller forhåndsbestille time for nødpass på Gardermoen. Politiposten på Gardermoen finner du i 1. etasje i terminalbygningen ved ankomst utland.

Du som søker

For at du skal få søkt om nødpass må du ha med deg reisedokumenter sammen med gyldig legitimasjon og to passfoto. Prisen er den samme som et vanlig pass. Kr 450 for personer over 16 år, og kr 270 for barn under 16 år.

Ved spørsmål om utstedelse av nødpass til barn, Les mer om pass til barn og ungdom under 18 år.

Viktige detaljer 

Er det sannsynlig at du rekker å motta et ordinært pass før du reiser, vil du ikke trenge et nødpass. Les mer her søke om pass.

Et nødpass er kun gyldig for en reise, og må leveres tilbake til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen.

Har du et gyldig, odrinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass.

Ugyldig i USA

Et håndskrevet nødpass kan ikke benyttes ved ved innreise USA og Dubai. Det er også viktig å bemerke at du selv er ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

For informasjon om pass- og visumregler i ulike land, kan du finne på UD sine sider UDs reiseinformasjon, i tillegg til hos ambassaden i landet du skal reise til.

Mister du passet ditt i utlandet, kan du få utstedt nødpass på nærmeste norske utenriksstasjon.

Fått nødpass tidligere?

Har du fått utstedt nødpass 2 ganger i løpet av de siste 5 årene, vil du vanligvis IKKE få nødpass.

Du får eller ikke nødpass om du tidligere har mistet et nødtpass eller latt være å levere det til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen etter avsluttet reise.

Nødpass utstedes bare i situasjoner der det er helt nødvendig.

• Når ordinært pass ikke er mottatt innen 10 arbeids-/virkedager etter at søknad ble innlevert
• Et gyldig pass er stjålet kort tid før en planlagt reise
• Når det er akutt behov for pass pga sykdom/død i nær familie
• Uforutsette viktige forretningsreiser
• I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det

Les mer om pass på politi.no

Les også Husk gyldig pass før du skal reise

Kilder: Politi.no