Skal du reise fra Avinor Oslo lufthavn i sommer?

Da er det lurt å forberede seg godt. Drøyt 5,5 millioner mennesker skal reise til og fra Norges hovedflyplass i juni og juli. Fredag 7. juni og fredag 14. juni er sommerens to største reisedager.

Avinor Oslo lufthavn er forberedt på en travel sommer (Foto: Avinor)

– Den store sommerferieutfarten starter tidligere enn folk forventer og allerede fredag 7. juni får vi den travleste dagen så langt i 2019. Derfor anbefaler vi folk å beregne litt ekstra tid slik at man unngår stress og kan starte ferien på flyplassen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn, Joachim Westher Andersen.  

Han sier at landets hovedflyplass er godt forberedt på innrykk fra ferieklare nordmenn: 

– Vi skal gjøre alt vi kan for at starten på reisen skal bli så god som mulig. Det er ventet høye passasjertall gjennom hele juni og starten av juli, så vi gleder oss til utfordringen med å skape best mulig reiseopplevelser for alle de reisende, sier Andersen.   

Beregne ekstra tid i grensekontrollen 

Dersom du skal reise til eller kommer fra land utenfor Schengen-området må du gjennom grensekontrollen og dermed ha med deg pass. På store utreisedager kan det bli noe kø.  

– Politiets grensekontroll bemannes utifra forventende trafikktall, men noe kø kan det bli på store utreisedager. Derfor anbefaler vi folk å beregne litt ekstra tid også her, sier Andersen.  

Legger ny asfalt på østre rullebane 

Etter mange års bruk er det nå behov for å skifte ut asfalten på hele østre rullebane. I perioden fra 28. juni til 11. august må derfor rullebanen stenges. Avinor og flyselskapene har i samråd med Luftfartstilsynet, kommet frem til en løsning hvor en av taksebanene bygges om til rullebane.

– Den midlertidige rullebanen skal kun benyttes til avganger med enkelte flytyper og kun av de norske selskapene Norwegian, SAS og Widerøe. Denne løsningen sikrer at flytrafikken kan gå tilnærmet som normalt på Oslo lufthavn i sommer, forklarer Andersen.

Tidspunktet for asfalteringen forklarer han slik:

– Mange tror at juli er den måneden med høyest trafikk, men det er faktisk en måned med moderat trafikk, da det er lite forretningsreisende, og ferieavviklingen i stor grad er over. Dette er i tillegg et tidspunkt da været ofte er bra, noe som også er en svært viktig faktor, avslutter han.

Asfaltarbeidene er planlagt ferdig rundt 1. september.  

Faktaboks:  

Dager med over 100.000 reisende:16 

Totalt antall reisende i sum:5611 702 

Dager med flest reisende i juni og juli:

Fredag  7. Juni: 106 780
Fredag 14. Juni104.949
Mandag 17. Juni102.252
Fredag 28. Juni: 104.596
Fredag 12. Juli: 102 973


Kilde: www.ntbinfo.no / Foto: Avinor

More Interesting News