Buss 420: Maura - Jessheim - (Ruter) – til/fra OSL Gardermoen

420 - Maura - Jessheim

Ruter

Jessheim -Kopperud - (57 stopp)

Kløvberget -Oslo lufthavn - (25 stopp)

Kopperud express-Jessheim - (50 stopp)

Kopperud express-Oslo lufthavn - (34 stopp)

Oslo lufthavn -Kopperud - (28 stopp)

Oslo lufthavn-Kløvberget - (20 stopp)

SAS tekniske -Kopperud - (44 stopp)

Kopperud -Jessheim via Stensethagan - (59 stopp)

Kopperud -Oslo lufthavn via Gunhildrud - (45 stopp)

Lukk kartet